Марица Димитрова Гърдева

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Марица Димитрова Гърдева

Марица Гърдева е магистър по управление на международни бизнес проекти, както и магистър по комуникационен мениджмънт.

Работи като маркетинг мениджър в „Черно море прес” ЕООД.

Носител е на сребърен знак „Арт дарител” за 2017 г. на Фондация „Св. Св. Константин и Елена”.

Трети мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

e-mail: maritsa68@gmail.com 


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

folder-icon Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността   на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”