Мартин Светлозаров Байчев

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Мартин Светлозаров Байчев

Мартин Байчев има висше педагогическо образование.

Ръководи бизнес в сферата на търговията и строителството.

Трети мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

 

e-mail: baychev.m@gmail.com 


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността   на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”