Мартин Живков Златев

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Мартин Живков Златев

Инж. Мартин Златев е магистър по радиоелектроника от ВНВАУ „Георги Димитров” гр.Шумен.

Офицер от резерва.

От 2002 г. е управител на телекомуникационна компания, оперираща на територията на гр.Варна.

Първи мандат общински съветник, избран от гражданската квота на коалиция „БСП за България”.

e-mail: mzlatev65@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Транспорт”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”