Милена Славова Димова

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Милена Славова Димова

Милена Димова има висше икономическо и юридическо образование.

Работи като главен експерт СФУК към Министерство на земеделието, храните и горите.

Има кантора за административно-правни услуги. Развива частен бизнес.

Втори мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

e-mail: milenadimova2015@gmail.com 


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика” -председател

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

folder-icon ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността   на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

folder-icon  Наблюдателна комисия