Николай Антонов Капитанов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Николай Антонов Капитанов

Николай Капитанов е завършил специалност “Счетоводство и контрол” в Икономически Университет – Варна.

Говори свободно английски и руски.

Професионално зает в търговията с произведения на изкуството и занаятите.

Обръща специално внимание на възможностите за личностно развитие и реализация на децата и младежите.

Счита Варна за град с огромен потенциал за развитие. Нужни са постоянство, почтено управление и активно съдействие и контрол от страна на гражданите.

e-mail: nk.osvn@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon ПК “Наука и образование”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”