Николай Тодоров Евтимов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Доц. Николай Тодоров Евтимов

Доц. Николай Евтимов завършва висшето си медицинско образование през 1984 г. във ВМИ – Варна, а  по-късно придобива специалностите хирургия и урология.

Работил е като хирург в Първа градска болница, гр. София и в клиниката по пластична хирургия и изгаряне, ВМА гр. Варна. Заемал е длъжностите главен лекар и завеждащ хирургично отделение в Общинска Болница, гр. Тутракан.

През 2005 г., доц. Евтимов работи като уролог в МБАЛ „Св. Анна“, гр. Варна, а след това става асистент към Клиниката по Урология, мултиорганна експлантация и бъбречна трансплантация в Мартин-Лутер университет Халле – Германия.

От 2010 до 2011 г. работи в Клиниката по Урология и андрология към Университета „Сент Йохан“ Залцбург– Австрия.

Специализирал е лапароскопска и робот-асистирана хирургия в Германия и Австрия,  МУ – Плевен и Клуж- Напока, Румъния.

От 2013 г. е доктор по научна специалност урология, а от 2019 г. доктор на медицинските науки.

Има над 100 научни съобщения и публикации в национални и международни специализирани издания. Автор е на две монографии.

През 2017 г. е избран за доцент към катедра Хирургически болести,  УС Урология на МУ-Варна.

e-mail: evtimov.nikolai.123@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Здравеопазване”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”