Огнян Василев Къчев

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Доц. д-р Огнян Василев Къчев

Доц. д-р Огнян Къчев

Образование – висше /педагогическо/, ОНС „доктор“.

Бивш офицер от специалните части на Военноморските сили.

Академична длъжност – доцент, ръководител на секция „Лична защита и спорт” в Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Трети мандат общински съветник.

e-mail:obsavetogikachev@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”