Пламен Владимиров Китипов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Пламен Владимиров Китипов

За момента не е предоставена информация.

e-mail: plamenkitipov@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”