Рюян Невзатов Ризов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Рюян Невзатов Ризов


За момента не е предоставена информация.

e-mail: r.rizov84@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Обществен ред и сигурност” – председател

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността   на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Наблюдателна комисия