Руслан Владков Влаев

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Руслан Владков Влаев

Руслан Влаев е завършил специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника” в Технически университет – Варна.

Притежава магистърска степен по “Криминология и социална превенция”.

Работил е в сферата на туризма и общинската администрация.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: r.vlaev83@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon ПК “Обществен ред и сигурност”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon ПК “Наблюдателна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”