Щериана Валентинова Иванова

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Щериана Валентинова Иванова

Щериана Иванова е завършила ШУ “Епископ Константин Преславски”- гр.Шумен.

Притежава бакалавърска степен “Начална училищна педагогика” и степен магистър “Управление на образованието”.

Работи като регионален мениджър на българска верига бензиностанции.

Първи мандат общински съветник от ПП “ВОЛЯ”

e-mail:shteriana.v.ivanova@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство” – председател

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”