Станислав Георгиев Иванов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Станислав Георгиев Иванов

Станислав Иванов е завършил Технически университет – Варна, инженер магистър Корабостроене.

Завършил е и Българското училище за политика „Димитър Паница”.

Занимава се с управление на инвестиционни проекти в областта на недвижимата собственост.

Представител е на Община Варна в „Общинска Банка” АД.

Трети мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

e-mail: sivanovobs@gmail.com 


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Финанси и бюджет” – председател

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Транспорт”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”