Стефан Стоянов Станев

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Стефан Стоянов Станев

За момента не е предоставена информация.

e-mail: ssstanev02@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”