Стела Димитрова Николова

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Стела Димитрова Николова

Стела Николоваима магистърска степен по право от ТУ-Варна.

Член на Адвокатска колегия-Варна от 2000г.

Адвокат по търговско право.

Омъжена с едно дете.

 

e-mail: stela.nikolova1106@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”