Стоян Георгиев Петков

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Стоян Георгиев Петков

Стоян Георгиев Петков Стоян Георгиев Петков е архитект по образование. Работи като главен архитект на община Аксаково. Член е на варненската колегия на Камарата на архитектите.

Първи мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

e-mail: stoyan.petkov.varna@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

folder-icon Вр.К “Правна комисия”