Стоян Мирков Попов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Стоян Мирков Попов

Стоян Попов е завършил специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет – Варна, и магистърски  курс „Възобновяеми енергийни източници” в Технически университет – Варна.

Има частен бизнес в областта на енергетиката.

Заместник-председател е на Българо-молдовската търговско-промишлена камара.

Първи мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

e-mail: stoyan.popov.vn@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност” – председател

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”