Велин Велинов Стоянов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Велин Велинов Стоянов

Велин Стоянов е завършил IV-та ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” във Варна. Има бакалаварска степен по “Финанси” от ИУ-Варна. Към момента се обучава в специалността “Строителство на сгради и съоръжения” във ВСУ “Черноризец Храбър”.

Първи мандат общински съветник от ПП”Свобода”.

e-mail: velinvstoyanov@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”