Венцислав Сивелинов Сивов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Венцислав Сивелинов Сивов

За момента не е предоставена информация.

e-mail: vencislav.sivov@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Транспорт” – председател

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К “Правна комисия”