Юлияна Атанасова Боева

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Юлияна Атанасова Боева

Юлияна Боева е завършила „Икономика и организация на търговията” в Икономическия университет във Варна. Има магистърска степен по „Право”.

Работи като адвокат.

Трети мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

e-mail: juliana.boeva@gmail.com 


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Собственост и стопанство” – председател

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

folder-icon Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността   на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”

folder-icon ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon ПК “Наблюдателна комисия”