Жечка Георгиева

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Жечка Добрева Георгиева

Жечка Георгиева по образование е педагог бакалавър и магистър по икономика.

Има 30-годишен опит като учител.

От 2015 г. оглавява Варненската търговска гимназия ” Георги Стойков Раковски”.

Първи мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

e-mail: zechka.georgieva@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Наука и образование”