Цветелина Димитрова Атанасова

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Цветелина Димитрова Атанасова

За момента не е предоставена информация.

e-mail: cvete069@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon ПК “Здравеопазване”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”