Иван Николаев Портних

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Иван Николаев Портних

За момента не е предоставена информация.

e-mail: ivan.n.portnih@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”