Мартин Валентинов Димитров

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Мартин Валентинов Димитров

За момента не е предоставена информация.

e-mail: mvdimitrov.varna@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”председател

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

Комисия по приватизация и следприватизационен контрол към Община Варна