Стелиян Георгиев Севастиянов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Стелиян Георгиев Севастиянов

За момента не е предоставена информация.

e-mail: steliyansev@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”