Тодор Иванов Балабанов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Тодор Иванов Балабанов

Тодор Иванов Балабанов е завършил “Право” и “Финанси” във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

Работи като адвокат при Адвокатската колегия във Варна.

Четвърти мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

Два мандата председател на Общински съвет – Варна.

e-mail: t.balabanov2023@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”