Жечка Добрева Георгиева

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Жечка Добрева Георгиева

Образование :

  • ШУ „ Константин Преславски“, специалност „Педагогика“,
  • ИУ –Варна , специалност „ Маркетинг и мениджмънт“,
  • Защита на магистърска теза СА „Д. А. Ценов“- „Иновационен процес в България“, магистър по икономика.
  • Завършва едногодишна специализация към National Council on Economic Education USA
  • Защитила е Първа професионално-квалификационна степен в СУ „ Климент Охридски“.

Трудов стаж:

  • Започва като начален учител в село Риш, продължава като възпитател и учител в ОУ „ Стоян Михайловски“-Варна.
  • От 1998 г. е учител в техникум по икономика „ Г. Ст. Раковски“ .
  • От август 2015 г., след спечелен конкурс е директор на Варненска търговска гимназия „ Г. Ст. Раковски“.
  • От 2021 година-директор първа степен.
  • През 2021 година удостоена с почетно отличие на МОН- „Неофит Рилски“за цялостна дейност в сисемата на образованието.

Втори мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

e-mail: zechka.georgieva@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Наука и образование”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”