Регистър на групите мандат 2019-2023

Начало > Статут и правомощия > Структура > ...

Регистър на групите мандат 2019-2023

 


icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол № 2/05.12.2019 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол № 1/11.11.2019 г.