Регистър на групите мандат 2019-2023

Начало > Статут и правомощия > Структура > ...

Регистър на групите мандат 2019-2023


icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №33/26.04.2023 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №31/21.12.2022 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №29/08.11.2022 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №24/30.03.2022 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №22/10.12.2021 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №19/11.08.2021 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №18/30.06.2021 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №14/04.03.2021 г.

icon-pdf Промяна в Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
Съгласно удостоверение за идентичност на лице с различни имена №АУ073411ВН/06.08,2020 г., издадено от отдел „Гражданска регистрация“ при община Варна

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол № 2/05.12.2019 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол № 1/11.11.2019 г.