Бонка Величкова Банкова

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Бонка Величкова Банкова

Bonka_Bankova

Бонка Величкова Банкова е магистър по “Начална педагогика” и по “Управление на образованието”.

Автор на образователна иновация. Работи като учител.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: bonka.vel.bankova@gmail.com


Член на комисиите: