Божидар Костадинов Чапаров

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Божидар Костадинов Чапаров

Божидар Чапаров

Доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров е преподавател в Икономическия университет – Варна и негов възпитаник. Има докторска дисертация по „Икономика и управление на строителството”.

Заема ръководни постове в частни компании и публичната администрация. От края на 2009 г. е зам.-изпълнителен директор на Пристанище Варна, а през 2013 г. оглавява порта и остава на поста до началото на 2015 г.

Председател на ПК “Благоустройство и комунални дейности”.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: bchaparov.sr@gmail.com 


Член на комисиите: