Димитър Анастасов Карбов

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Димитър Анастасов Карбов

Димитър Карбов е завършил „Публична администрация и мениджмънт” във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, специализирал „Публична администрация и европейска интеграция” и „Териториална администрация”. Средното му образование е от Техникума по корабостроене и корабоплаване – Варна, специалност “Морско корабоводене”. Служил е в редовете на ВМС.

От 1992 г. до края на 1995 г. работи в Параходство БМФ, а от следващата година – в Пристанище Варна. Собственик е на фирма за пристанищни и митнически услуги, логистика и транспорт.

Народен представител в 41-то Народно събрание (2009-2013 г.).

Председател на ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”.

Трети мандат общински съветник.

e-mail: karbov@gmail.com 


Член на комисиите: