Ганчо Маринов Ганев

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Ганчо Маринов Ганев

Gancho_GANEV

Ганчо Маринов Ганев е роден в с.Царевци, община Аврен, Варненска област.

Основно образование завършва в родното си село. Получава средно образование в гр.Провадия, а след отбиване на военната си служба завършва полувисшия Институт за прогимназиални учители в гр. Бургас със специалност Български език, история, френски език и физическо възпитание.

Бил е учител в с.Червенци, с.Царевци, кв. “Галата”, ОУ “Д.Чинтулов” и др. През периода от 1990г. до 2002г. работи в ОУ “Отец Паисий”, където се пенсионира.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: gmganev1940@gmail.com 


Член на комисиите: