Христо Бойчев Боев

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Христо Бойчев Боев

Христо Боев.jpeg
Христо Боев е роден във Варна, възпитаник е на Хуманитарната гимназия “Константин Преславски”.

Има диплома за висше образование от Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Право”. В момента е докторант към катедра „Международно и сравнително право” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Адвокат е във Варненската адвокатска колегия.

Владее френски, руски, английски език.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: hristoboev74@gmail.com 


Член на комисиите: