Иво Славеев Иванов

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Иво Славеев Иванов

Ivo_Ivanov

Иво Славеев Иванов е завършил Технически университет – Варна, специалност „Енергетика”.

Управител е на инженерингова компания.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: ivoivanov1324@gmail.com 


Член на комисиите: