Калин Светославов Калевски

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Калин Светославов Калевски

Kalin_Kalevski

Калин Светославов Калевски е завършил „Право” във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

Собственик е на фирма за интернет търговия.

Първи мандат общински съветник.

Председател на ПК “Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество”

e-mail: kkalevski@gmail.com 

 


Член на комисиите: