Калина Вълчева Пеева

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Калина Вълчева Пеева

Kalina_Peeva

Калина Вълчева Пеева е завършила Медицински колеж – Варна, а след това и Икономическия университет в морската столица, специалност „Стоковед”.

Има мениджърски опит в сферата на търговията.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: kalina2peeva@gmail.com 


Член на комисиите: