Кирил Георгиев Георгиев

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Кирил Георгиев Георгиев

Kiril_Georgiev

Кирил Георгиев Георгиев е магистър инженер, завършил образованието си във Висшия машинно-електротехнически институт – Варна, специалност “Двигатели с вътрешно горене”. Притежава следдипломна квалификация от Икономически университет – Варна, специалност “Мениджмънт и маркетинг”.

Съдружник е във фирма за консултации и оценки в областта на инвестиционни пректи, недвижима и движима собственост, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и насаждения.

Учредител и член на УС на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/.

Председател на Вр.К. “Опазване и възпроизводство на околната среда”.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: kirilgeorgiev5505@gmail.com 


Член на комисиите: