Лидия Велик Маринова

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Лидия Велик Маринова

Lidia_MarinovaД-р Лидия Велик Маринова е завършила Медицински университет – Варна. Има над 30 години стаж като педиатър.  Работи и с неправителствени организации в областта на здравеопазването и социалните дейности. Била е експерт в комисията за деца с хронични заболявания и със специални образователни нужди.

В периода 2013-2015 г. д-р Маринова е зам.-кмет в Община Варна с ресор „Социални дейности и здравеопазване”. Зам.-председател е на комисия „Социални дейности” и на комисия „Здравеопазване” в НСОРБ. Носител е на наградата „Златна ябълка” на Националната мрежа за децата.

Д-р Маринова е заместник-председател на Общински съвет – Варна. Председател е на ПК “Социални дейности и жилищна политика”. Втори мандат общински съветник.

e-mail: dr.l.marinova@gmail.com 


Член на комисиите: