Людмила Николаева Колева-Маринова

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Людмила Николаева Колева-Маринова

Ludmila_Koleva

Людмила Николаева Колева-Маринова е завършила „Право” в Техническия университет във Варна.

Работи като адвокат. Член е на Адвокатска колегия – Варна.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: koleva.obs@gmail.com 


Член на комисиите: