Мартин Светлозаров Байчев

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Мартин Светлозаров Байчев

Martin_Baichev

Мартин Светлозаров Байчев има висше педагогическо образование.

Ръководи бизнес в сферата на търговията и строителството.

Председател на ПК “Младежки дейности и спорт”.

Втори мандат общински съветник.

e-mail: baychev.m@gmail.com 


Член на комисиите: