Милена Димитрова Георгиева

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Милена Димитрова Георгиева

Милена Димитрова Георгиева е родена на 12.06.1977 г. във гр. Варна. Дипломира се като инженер-мениджър в Технически университет – Варна.

Работи последователно като експерт „Канцелария на кмета“ и инспектор „Контрол на бюджетни приходи“ в администрацията на „Район Аспарухово“ – Община Варна.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: milena.d.georgieva@gmail.com 


Член на комисиите: