Милена Славова Димова

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Милена Славова Димова

Милена Славова Димова има висше икономическо и юридическо образование. Работи към Министерство на земеделието, храните и горите. Собственик е на консултантска фирма в областта на данъчното, трудовото и търговското законодателство.

Председател на Вр.К. “Структури и общинска администрация”.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: milenadimova2015@gmail.com 


Член на комисиите: