Неджиб Ремзиев Неджибов

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Неджиб Ремзиев Неджибов

Неджиб Ремзиев Неджибов е роден на 11 януари 1984 г. в Разград. Завършил е специалностите „Майкрософт информационни технологии” в Техническия университет и „Международен бизнес” в Икономическия университет във Варна.

Работи като компютърен аналитик. Владее турски и английски език.

Председател на ПК “Обществен ред и сигурност”.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: nedzhibov@gmail.com 


Член на комисиите: