Пейчо Иванов Бюлбюлев

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Пейчо Иванов Бюлбюлев

Peicho_Biulbiulev

Пейчо Иванов Бюлбюлев е с висше икономическо образование.

Има административен и управленски опит в сферата на туризма и търговската дейност.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: pbulbulev@gmail.com 


Член на комисиите: