Станислав Георгиев Иванов

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Станислав Георгиев Иванов

Stanislav_IvanovСтанислав Георгиев Иванов е завършил Технически университет – Варна, специалност „Индустриален мениджмънт”, профил „Корабостроене”.

Занимава се с управление на инвестиционни проекти в областта на недвижимата собственост.

Председател е на ПК “Финанси и бюджет”.

Втори мандат общински съветник.

e-mail: sivanovobs@gmail.com 


Член на комисиите: