Стен Иванов Лазаров

Начало > Структура > Общински съветници > ...

Стен Иванов Лазаров

Стен Иванов Лазаров е роден във Варна. Завършил е ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, специалност “Инженер корабоводител”.

От 1972 до 1991 г. е офицер във ВМС. В периода 1992 г. – 2006 г. се занимава с корабно снабдяване. След това, в рамките на 5 години, е изпълнителен директор на пристанище „Леспорт“ – Варна. От 2011 г. до 2013 г. е административен директор на КРЗ „Флотски арсенал“ – Варна.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: lazarovsten7@gmail.com 


Член на комисиите: