Регистър на групите

Начало > Структура > ...

Регистър на групите

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
Актуализиран с протокол №22/30.11.2017 г. и 01.12.2017 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
Актуализиран с протокол №20/26,27.07.2017 г.