СУ „Димчо Дебелянов“ във Варна остава средищно през новата учебна година

NO_07_08_2018СУ „Димчо Дебелянов“ във Варна ще остане в списъка на средищните училища и през новата 2018/2019 г. Това решиха на днешното си заседание членовете на ПК „Наука и образование“ към местния парламент.

„Димчо Дебелянов“ е средищно от осем години и е единственото такова в община Варна. Заради централното му местоположение в града и добрите транспортни връзки то е удобно за учениците от близките села. А един от критериите за включване в списъка на средищните училища е в школото да се обучават най-малко 10 пътуващи ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище.

През новата учебна година „Димчо Дебелянов“ ще приеме 30 деца от две варненски села. От с. Звездица ще пътуват 24 ученици, а от с. Казашко – 6, като за тях ще бъде осигурен безплатен транспорт.

В училището в момента тече мащабен ремонт с европейски средства по ОП „Региони в растеж“. След приключване на строително-ремонтните работи ще бъдат осигурени условия за целодневна организация на учебния ден, включително и обедно хранене, каквито са изискванията за средищните училища.

Днешното решение на ПК „Наука и образование“ предстои да бъде гласувано и на сесия на Общинския съвет.

Списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на Общинския съвет. Предложението се внася в Министерство на образованието и науката.