Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2017 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2017 г.      На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната …


Дискусия за бюджета на Варна се проведе в Икономическия университет

Председателят на ПК „Финанси и бюджет“ към Общинския съвет Станислав Иванов се срещна със студенти от Икономическия университет във Варна. Тема на срещата, организирана от Научноизследователския институт към висшето училище, бе: “Бюджетът на Община Варна 2017 – местната власт в услуга на гражданите.” Пред бъдещите икономисти Иванов представи процедурата по …