Улица на занаятите във Варна бе открита от председателя на ПК”Туризъм, търговия и рекламна дейност” Марица Гърдева

Първата Улица на занаятите бе открита във Варна. Лентата прерязаха Марица Гърдева – председател на ПК“Туризъм, търговия и рекламна дейност“ към Общински съвет – Варна и Недко Радев – изпълнителен директор на ОП“Пазари“. Гости на събитието бяха зам.-кметът Коста Базитов, Соня Георгиева – директор на дирекция „Туризъм“ към Община Варна, …