Тубдиспансерът с поредна финансова инжекция от Община Варна

11Общинска помощ в размер на 208 хил. лева ще получи Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания във Варна. Общинският съвет гласува финансовата инжекция, тъй като лечебното заведение е застрашено от пореден запор на сметките. Те отново се обединиха около мнението, че е необходимо да се вземе кардинално решение за бившия Тубдиспансер, който от години трупа загуби. Лечението на един пациент без лекарствата струва на бюджета 35 000 лева, стана ясно на днешното заседание.

Съветниците дадоха съгласието си на още три лечебни заведения в града да бъдат отпуснати средства от местната хазна. Над 800 хил. лева Община Варна ще  предостави на МБАЛ „Св. Анна“. С тях болницата планира да направи основен ремонт на Родилното отделение и Неонатологията, както и да купи нов инструментариум за Клиниката по ортопедия и травматология и нов дизел-генератор за аварийно захранване. Решено бе също Онкоболницата да получи 500 хил. лева за закупуване на „Система за визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия“. Четвъртото лечебно заведение, на което съветниците гласуваха финансова помощ, бе ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово“. Тя е в размер на 58 700 лв., с които здравното заведение ще се покрие натрупани задължения.3

На последното за 2017 г. заседание Общинският съвет реши също родителите на деца с увреждания и тежки заболявания във Варна да бъдат освободени от такса в детските ясли и градини. Процентът на инвалидност на децата ще е без значение, необходимо е единствено експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Решението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Съветниците дадоха съгласието си и за откриване на Център за подкрепа за личностно развитие, който ще е фокусиран върху кариерното ориентиране и консултиране на учениците.  80% от издръжката ще се поема от Министерство на образованието, от 20 на сто – от общината. Към момента в съществуващите центрове във Варна не се осъществява такава дейност.

6   7